Wszystko mogê w Tym, który mnie umacnia.  Flp 4:13