22Owocem zaś ducha jest: 

miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 23łagodność, opanowanie

Przeciw takim (cnotom) nie ma Prawa.

Ga 5:22-23