1Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 2Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. 3Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? 4Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka (tkwi) w twoim oku? 5Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Mt 7:1-5