...nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, 9bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł: A któż jest Pan? lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać. Prz 30:8b-9