3Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. 4Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. 5Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał. Ps 37:3-5