1Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! 2Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia! 3Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. 4Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! 5Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia. 6Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! Syr 3:1-6