"Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą." Iz 54,10

 

Popatrz mi prosto w oczy i powiedz co się dzieje teraz w twoim sercu...

Skrzynka intencji    Księga Gości