KOŁOBRZEG 16 - 30 SIERPNIA 2009 ROKU

  LISTA UCZESTNIKÓW KARTA KOLONIJNA

Znów popełniam ten sam bł±d. Siedzę do póĽna, aby rodzice mogli na bież±co ogl±dać zdjęcia kolonijne swoich pociech. Jak po przyjeĽdzie do Łodzi nie dostanę za to jakiego¶ dobrego jabłecznika to w przyszłym roku już tego nie robię ;) . o. Piotr

16 VIII

niedziela

 Wyjazd "Małego Chóru Wielkich Serc" i przyjaciół do Kołobrzegu. Spotkali¶my się o 19:00 przy kasach Dworca ŁódĽ-Kaliska. Odjazd poci±gu miał miejsce: godz. 19:43.   Kliknij na widoczek >>>

17 VIII

poniedziałek

Po przyjeĽdzie do Kołobrzegu na stacji czekał już na nas pan dyrektor o¶rodka i autokar. W przeniesieniu bagaży pomógł nam wujek Paweł i pan Wiesław, którzy przyjechali w nocy swoimi prywatnymi samochodami z potrzebnym sprzętem do prowadzenia warsztatów muzycznych. Po ¶niadaniu poszli¶my na powitanie morza. Zamoczyli¶my nasze stopy w morskiej wodzie. Niektórzy robili nawet na piasku "orzełka". Po obiedzie rozpakowali¶my się, a po kolacji spotkanie organizacyjne w "auli" z przedstawieniem się i podaniem ważnych zasad bezpieczeństwa, które obowi±zuj± na koloniach. Wszyscy poszli¶my wcze¶niej spać ponieważ zmęczenie po prawie nieprzespanej nocy dawało się we znaki.    Kliknij na widoczek >>>

18 VIII

wtorek

 

Od rana zaczęli¶my spotkania zwi±zane z naszymi "warsztatami muzycznymi". Dzisiejszy temat to podanie celu i ideału, który chcemy osi±gn±ć przez pracę nad sob± w "Małym Chórze Wielkich Serc". Ojciec Piotr podał kilkana¶cie dobrych rad, które pomagaj± w profesjonalnym występie i odpowiednim zachowaniu się na scenie. Obejrzeli¶my dwie prezentacje multimedialne. Były to fragmenty naszych koncertów z zatrzymaniem w momencie gdy pojawiał się na ekranie jaki¶ bł±d. Obejrzeli¶my też występ Piccolo Coro dell'Antoniano podczas 47-mej edycji Festiwalu Zecchino d'Oro we Włoszech. Dzieci od razu zauważyły różnicę i oceniły w czym chciałyby poprawić się, aby lepiej prezentować się podczas naszych koncertów. Ciocia Beata poprowadziła kilak ćwiczeń oddechowych. Był też czas na praktyczne zastosowanie w ¶piewie zasad fonetyki i odpowiedniego oddychania. Po obiedzie poszli¶my do portu, w którym przeszli¶my nadmorskim "deptakiem" z niezliczonym atrakcjami. Byli¶my też na latarni morskiej, z której podziwiali¶my piękne portowe widoki. Po kolacji poszli¶my do ko¶cioła OO. Franciszkanów na Mszę ¦w. Po powrocie krótki "pogodny wieczór" z losowaniem "cichych przyjaciół". Kliknij na widoczek >>>

19 VIII

¶roda

 

Rano warsztaty muzyczne. Dzi¶ tematem była historia "Małego Chóru Wielkich Serc". Obejrzeli¶my archiwalne koncerty zespołu z różnych okresów jego rozwoju. Widzieli¶my też film o pięknej przygodzie dziewczynki, która wst±piła do wspaniałego włoskiego chórku "Piccolo Coro 'Mariele Ventre' dell'Antoniano", a także koncert festiwalowy z 49 edycji Zecchino d'Oro. Były też krótkie zajęcia indywidualne z gitary i skrzypiec. Ponieważ od rana była WSPANIAŁA pogoda, całe popołudnie spędzili¶my na plaży i w morzu. Pan ratownik z o¶rodka obiecał, że jutro po¶więci nam jeszcze więcej czasu. Wieczorem jak codziennie udali¶my się do ko¶cioła na Mszę ¦w. W przygotowaniu ko¶cioła do liturgii pomaga nam bardzo sympatyczny o. Leszek. Po Eucharystii na pro¶bę dzieci poszli¶my jeszcze do "Spożywczaka" na skromne zakupy.  Kliknij na widoczek >>>

20 VIII

czwartek

 

Obawiaj±c się, że może w najbliższych dniach popsuć się pogoda zdecydowali¶my, ze zarówno przed południem jak i po południu będziemy się k±pać w morzu. Morze było dzi¶ bardzo spokojne. Kliknij na widoczek >>>

21 VIII

pi±tek

 

 Przywitało nas dzi¶ lekko pochmurne niebo, a wieczorem nawet padało. Rano podczas "warsztatów muzycznych" uczyli¶my się, że dzieci z "Małego Chóru Wielkich Serc" nie mog± zachowywać się jak gwiazdy, ale musz± pamiętać, że to Pan Bóg jest najważniejszy oraz ludzie dla których ¶piewamy. Obejrzeli¶my nasze teledyski z 2006 roku oraz wspaniały występ dzieci z Piccolo Coro na 51 edycji Zecchino d'Oro. Po południu byli¶my na starówce. Mieli¶my trochę czasu, aby sobie zafundować loda lub kupić co¶ na straganach. Na schodach ratusza Kołobrzeskiego za¶piewali¶my kilka piosenek i zebrali¶my trochę spontanicznych braw od przypadkowej publiczno¶ci. Mszę ¶w. mieli¶my przed kolacj± i w zwi±zku z tym pogodny wieczór był dłuższy. Dzieciom podobała się zabawa w "kubeczek Pandory". Kliknij na widoczek >>>

22 VIII

sobota

 

 Pożegnali¶my dzi¶ Justynkę, której tęsknota do rodziców odbierała rado¶ć wspólnej zabawy. Cieszymy się jednak z tego tygodnia, kiedy byli¶my razem. Po południu poszli¶my do portu, aby popłyn±ć statkiem Viking na czterdziestominutowy rejs. Ale nas fajnie kołysało. Każdy kto chciał mógł mieć odbit± pieczęć w dowolnym miejscu. Na l±dzie był czas na słodkie "conieco".  Kliknij na widoczek >>>

23 VIII

niedziela

 

To niesamowite jak "warsztaty muzyczne" pomogły nam dzi¶ w bardzo dobrym koncercie. ¦piewali¶my w czasie Mszy ¦w. o godz. 10:00, a po Mszy odbył się krótki, ale piękny koncert. Można było w praktyce zastosować to, czego się nauczyli¶my. Po południu k±piel w morzu, a wieczorem poszli¶my na zachód słońca. Kliknij na widoczek >>>

24 VIII

poniedziałek

 

Podczas warsztatów posłuchali¶my kilku praktycznych uwag o odpowiednim posługiwaniu się mikrofonem i o błędach, których należy unikać. Po południu znów mieli¶my okazję do zabaw na plaży i w wodzie. Było bardzo wesoło szczególnie wtedy gdy Damian i chłopcy ochładzali starsze dziewczynki w morskich falach. Do o¶rodka wracali¶my przez szuwary. Wieczorem wspólna Eucharystia i małe zakupy w "Spożywczaku".  Kliknij na widoczek >>>

25 VIII

wtorek

 

Dzi¶ do południa oczywi¶cie "warsztaty muzyczne" i Msza ¦w.. Po południu pojechali¶my autokarem na "Dziki Zachód". Tam czekały na nas liczne atrakcje. Niech zdjęcia pokaż± przynajmniej w czę¶ci to co tam przeżyli¶my. Natomiast wieczorem został rozegrany mecz piłki nożnej. Dziewczęta dopingowały drużyny swoim ¶piewem i własnym układem choreograficznym. Kliknij na widoczek >>>

26 VIII

¶roda

 

 

 Podczas Mszy ¦w. złożyli¶my Szymonowi Krakowiakowi życzenia urodzinowe i ofiarowali¶my nasz± modlitwę i prezenty. Podczas warsztatów uczyli¶my się jakie ogromne znaczenie ma dla uczestników zespołów religijnych życie wiar±. Po południu spacer, a wieczorem ognisko. Podczas ogniska ¶piewali¶my przy akompaniamencie gitary i "jambe". Było nam bardzo miło ponieważ z okien o¶rodka kiwały do nas panie, które na kilka dni tutaj przyjechały. Po zakończeniu ogniska starsze dziewczynki uległy nostalgii ponieważ wiedza, że już niebawem będ± musiały odej¶ć z Małego Chóru Wielkich Serc, a przecież spędziły w nim swoje dzieciństwo. Wspominały te wszystkie wyjazdy na kolonie z cioci± Małgosi± i Dorotk± oraz o. Piotrem. Żal odchodzić. Ich płacz udzielił się też innym bo również bardzo polubili nasze "starsze" dzieci i bez nich MChWS nie będzie już ten sam. Kliknij na widoczek >>>

27 VIII

czwartek

 

Dzi¶ w czasie warsztatów uczyli¶my się "piosenek na każd± okazję". Całe popołudnie spędzili¶my na plaży. A wieczorem pogodny wieczór w czasie którego odbył się konkurs na najciekawsz± reklamę telewizyjn±. Kliknij na widoczek >>>

28 VIII

pi±tek

 

¦więtowali¶my dzi¶ imieniny trzech Patrycji. Dostały od nas różowe koniki i nasz± serdeczn± modlitwę z życzeniami. Na plaży było bardzo fajnie, ale niestety przegoniły nas chmury. Nie zd±żyli¶my uciec ciepłemu letniemu deszczowi. Na "pogodnym wieczorze" natomiast było naprawdę bardzo pogodnie. Dwa skecze i ogl±danie zdjęć z naszych koloni na wielkim ekranie naszego "kina".  Kliknij na widoczek >>>

29 VIII

sobota

 

Zastanawiali¶my się jak pożegnać się z Kołobrzegiem. Ostatecznie wygrała opcja wyprawy do portu. Dzieci i wychowawcy skorzystali z długo obiecywanych lodów, gofrów lub deserów. Był też wolny czas i ostatnie w tym roku spojrzenia w kierunku błękitnych fal. W drodze powrotnej z portu zaczęło padać. Schronili¶my się w ko¶ciółku gdzie oddali¶my Panu chwałę przez ¶piew kanonów, których nauczyli¶my się na warsztatach. Kiedy ¶piewali¶my kanon "O usłysz mój głos", Pan Bóg nas usłyszał i za¶wieciło piękne słońce. Po obiedzie złożyli¶my życzenia dzisiejszej jubilatce Asi Strembickiej i jutrzejszemu jubilatowi Michałowi Polewczakowi. Otrzymali od nas oczywi¶cie prezenty. Po południu pakowanie, a wieczorem Msza ¦w. z liturgii niedzielnej ponieważ jutro cały dzień będziemy w podróży. Pożegnali¶my się również z o. Sławomirem proboszczem z Kołobrzegu i innymi ojcami. Podczas pogodnego wieczoru podsumowali¶my nasze warsztaty. Każdy oceniał ten miniony czas. Najwięcej było "szóstek". Niektórym łza się w oku kręciła... Każde dziecko otrzymało w prezencie maskotkę.  Kliknij na widoczek >>>

30 VIII

niedziela

 

  Nadszedł dzień wyjazdu z Kołobrzegu. Po ¶niadaniu pożegnali¶my się z personelem o¶rodka. W foliowych torbach otrzymali¶my prowiant na drogę. Z o¶rodka wyjechali¶my autokarem o godz. 9:00. Z dworca PKP w Kołobrzegu wyruszyli¶my o godzinie 10:23. W poci±gu był czas na zabawę i odpoczynek. Pobili¶my nasz rekord. Do przedziału dla 8 osób weszło 26 osób. Na dworzec ŁódĽ Kaliska dojechali¶my po około 8 godzinach jazdy i z rodzicami spotkali¶my się o 18:15. Dziękujemy Bogu za miło spędzony czas. Kliknij na widoczek >>>