o. Zbigniew Deryło - "dobry brat". Jest dla mnie znakiem prawdziwej miłości do Boga. Misjonarz w Afryce.